Michal Kollarčík
true

CV

Pracovné skúsenosti

Full Stack webový vývojár

2011 – súčasnosť

vývoj backendu a frontendu webových aplikácií

Full Stack webový vývojár

2019 – súčasnosť

vývoj backendu a frontendu webových aplikácií

Technický manažér

2016 - 2019

Koordinácia procesov vyraďovania hardvéru z prevádzky. 

Administratívny pracovník podpory

2012 - 2016

Poskytovanie technickej a administratívnej podpory a zber údajov pre sieťové a serverové tímy a technických projektových manažérov.

Vzdelanie

titul Bc. z odboru Informatika

absolvent 2011

Fakulta riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite v Žiline, bakalársky študijný program Informatika

Informačné systémy

prerušené 2012

Fakulta informatiky na Masarykovej univerzite v Brne, magisterský študijný program Informačné systémy